Енциклопедичні видання України
 

Загальні енциклопедії та енциклопедичні словники й довідники

Загальними називаємо енциклопедичні видання, що охоплюють відомості з різноманітних галузей знань. Cеред них виділяємо: універсальні – в масштабах світу і державні – в масштабах держави (народоцентричі,народознавчі).

 

Назва Укладачі Місце видання Рік